Category Archives: NCKH Nông nghiệp

Các nghiên cứu về nông nghiệp hữu ích. Tinh dầu vạn Long sưu tầm và giới thiệu

[NCKH]- Chuyên đề khoa học: quản lý sử dụng đất nông nghiệp, TS. Bùi Thị Ngọc Dung et al., Viện Quy Hoạch Và Thiết Kế Nông Nghiệp, Bộ Khoa Học Và Công Nghệ

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các NCKH về nông nghiệp trong bộ sưu tập NCKH NÔNG NGHIỆP: [NCKH]- Chuyên đề khoa học: quản lý sử dụng đất nông nghiệp, TS. Bùi Thị Ngọc Dung et al., Viện Quy Hoạch Và Thiết Kế Nông Nghiệp, Bộ Khoa Học Và Công Nghệ ————— Link tải NCKH: DOWNLOAD Xin cảm […]

[NCKH]- Chuỗi cung ứng rau đồng bằng sông Cửu Long theo hướng GAP. Người thực hiện: Trần Thị Ba (Đại Học Cần Thơ)

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các NCKH về nông nghiệp trong bộ sưu tập NCKH NÔNG NGHIỆP: [NCKH]- Chuỗi cung ứng rau đồng bằng sông Cửu Long theo hướng GAP. Người thực hiện: Trần Thị Ba (Đại Học Cần Thơ) ————— Link tải NCKH: DOWNLOAD Xin cảm ơn các bạn quan tâm, tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của Tinh […]

[NCKH]- Ứng dụng dụng kỹ thuật thuỷ canh (hydroponics) trồng một số rau theo mô hình gia đình tại địa bàn Đăk Lăk . Người thực hiện: Thái Văn Tài (Đại Học Tây Nguyên)

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các NCKH về nông nghiệp trong bộ sưu tập NCKH NÔNG NGHIỆP: [NCKH]- Ứng dụng dụng kỹ thuật thuỷ canh (hydroponics) trồng một số rau theo mô hình gia đình tại địa bàn Đăk Lăk . Người thực hiện: Thái Văn Tài (Đại Học Tây Nguyên) ————— Link tải NCKH: DOWNLOAD Xin […]

[NCKH]- Thiết kết bộ điều khiển phục vụ sản xuất rau an toàn theo công nghệ thuỷ canh (Designing a control device for safe vegetable production using hydroponics technology)

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các NCKH về nông nghiệp trong bộ sưu tập NCKH NÔNG NGHIỆP: [NCKH]- Thiết kết bộ điều khiển phục vụ sản xuất rau an toàn theo công nghệ thuỷ canh (Designing a control device for safe vegetable production using hydroponics technology) ————— Link tải NCKH: DOWNLOAD Xin cảm ơn các bạn quan tâm, […]

[NCKH]- Nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất một số loại rau ăn lá trái vụ bằng phương pháp thuỷ canh. Người thực hiện: Nguyễn Minh Chung (Đại học Nông lâm Thái Nguyên)

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các NCKH về nông nghiệp trong bộ sưu tập NCKH NÔNG NGHIỆP: [NCKH]- Nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất một số loại rau ăn lá trái vụ bằng phương pháp thuỷ canh. Người thực hiện: Nguyễn Minh Chung (Đại học Nông lâm Thái Nguyên) ————— Link tải NCKH: DOWNLOAD Xin […]

[NCKH]- Pha chế dung dịch dinh dưỡng để trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh tĩnh. Người thực hiện: Phạm Thị Thuý (Đại học sư phạm TP. HCM)

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các NCKH về nông nghiệp trong bộ sưu tập NCKH NÔNG NGHIỆP: [NCKH]- Pha chế dung dịch dinh dưỡng để trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh tĩnh. Người thực hiện: Phạm Thị Thuý (Đại học sư phạm TP. HCM) ————— Link tải NCKH: DOWNLOAD Xin cảm ơn các bạn quan tâm, […]

[NCKH]- Pha chế dung dịch dinh dưỡng để trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh tĩnh

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các NCKH về nông nghiệp trong bộ sưu tập NCKH NÔNG NGHIỆP: [NCKH]- Pha chế dung dịch dinh dưỡng để trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh tĩnh ————— Link tải NCKH: DOWNLOAD Xin cảm ơn các bạn quan tâm, tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của Tinh dầu Vạn Long. ————–  TINH DẦU […]

[NCKH]- Thử nghiệm ảnh hưởng của một số môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của rau cải xanh bằng kĩ thuật thủy canh tại Đà Nẵng

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các NCKH về nông nghiệp trong bộ sưu tập NCKH NÔNG NGHIỆP: [NCKH]- Thử nghiệm ảnh hưởng của một số môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của rau cải xanh bằng kĩ thuật thủy canh tại Đà Nẵng ————— Link tải NCKH: DOWNLOAD Xin cảm […]

[NCKH]- Năng suất, chất lượng một số giống cây thức ăn gia súc (Pennisetum perpureum , Panicum maximum , Brachiaria ruziziensis , Stylosanthes guianensis) trồng tại Đắk Lắk

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các NCKH về nông nghiệp trong bộ sưu tập NCKH NÔNG NGHIỆP: [NCKH]- Năng suất, chất lượng một số giống cây thức ăn gia súc (Pennisetum perpureum , Panicum maximum , Brachiaria ruziziensis , Stylosanthes guianensis) trồng tại Đắk Lắk ————— Link tải NCKH: DOWNLOAD Xin cảm ơn các bạn quan tâm, tin […]

[NCKH]- Nghiên cứu thử nghiệm một số giống cỏ làm thức ăn gia súc ở Nam Trung Bộ, Bùi Quang Tuấn Và Lê Hoà Bình, Tạp Chí Khkt Nông Nghiệp

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các NCKH về nông nghiệp trong bộ sưu tập NCKH NÔNG NGHIỆP: [NCKH]- Nghiên cứu thử nghiệm một số giống cỏ làm thức ăn gia súc ở Nam Trung Bộ, Bùi Quang Tuấn Và Lê Hoà Bình, Tạp Chí Khkt Nông Nghiệp ————— Link tải NCKH: DOWNLOAD Xin cảm ơn các bạn quan […]