Category Archives: Tạp chí Dược liệu

Tạp chí Dược liệu đăng những công trình nghiên cứu khoa học về cây, con, bài thuốc, công tác trồng, chế biến và bảo quản cây thuốc, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên dược liệu, bảo tồn đa dạng sinh học nhằm tạo ra nguồn nguyên liệu phục vụ y học cổ truyền và công nghiệp dược.

Bia_Duoc lieu (Tieng Viet) So2_2017 (gui)

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CÂY BAN ÂU DI THỰC TẠI BẮC HÀ-LÀO CAI

Tinh dầu Vạn Long giới thiệu đến các bạn tạp chí dược liệu: Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 (Trang 123 – 128) ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CÂY BAN ÂU DI THỰC TẠI BẮC HÀ-LÀO CAI Trần Danh Việt*, Đào Văn Núi, Nguyễn Văn Hùng, Lê Đình Phương, Nguyễn Bá Hưng, […]

Bia_Duoc lieu (Tieng Viet) So2_2017 (gui)

ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ GIẢI PHẪU CỦA CÂY NHO RỪNG

Tinh dầu Vạn Long giới thiệu đến các bạn tạp chí dược liệu: Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 (Trang 120 – 123) ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ GIẢI PHẪU CỦA CÂY NHO RỪNG Phùng Thanh Long1,3, Đỗ Thị Hà1,*, Hà Vân Oanh2, Nguyễn Thị Ngọc Anh3, Phạm Thị Thúy1, Nguyễn Thị Trang2­, Lê Việt Dũng1, […]

Bia_Duoc lieu (Tieng Viet) So2_2017 (gui)

TÁC DỤNG CẢI THIỆN TRÍ NHỚ TRÊN MÔ HÌNH GÂY THIẾU MÁU NÃO CỤC BỘ TẠM THỜI VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA CAO CỒN RỄ ĐINH LĂNG

Tinh dầu Vạn Long giới thiệu đến các bạn tạp chí dược liệu: Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 (Trang 113 – 119) TÁC DỤNG CẢI THIỆN TRÍ NHỚ TRÊN MÔ HÌNH GÂY THIẾU MÁU NÃO CỤC BỘ TẠM THỜI VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA CAO CỒN RỄ […]

Bia_Duoc lieu (Tieng Viet) So2_2017 (gui)

KHẢO SÁT TÁC DỤNG CỦA CÁC BỘT CHIẾT TỪ SÂM VIỆT NAM TRỒNG TRÊN SỰ RÚT NGẮN GIẤC NGỦ PENTOBARBITAL GÂY BỞI STRESS CÔ LẬP

Tinh dầu Vạn Long giới thiệu đến các bạn tạp chí dược liệu: Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 (Trang 109 – 113) KHẢO SÁT TÁC DỤNG CỦA CÁC BỘT CHIẾT TỪ SÂM VIỆT NAM TRỒNG TRÊN SỰ RÚT NGẮN GIẤC NGỦ PENTOBARBITAL GÂY BỞI STRESS CÔ LẬP Dương Hồng Tố Quyên1, Nguyễn Thị Thu Hương2, Nguyễn Minh […]

Bia_Duoc lieu (Tieng Viet) So2_2017 (gui)

TÁC DỤNG BẢO VỆ TẾ BÀO THẦN KINH CỦA HỖN HỢP CAO CHIẾT TỪ CÁC DƯỢC LIỆU BẠCH QUẢ, HOÀNG KỲ, ĐAN SÂM, ĐƯƠNG QUY SO SÁNH VỚI CAO BẠCH QUẢ TRÊN DÒNG TẾ BÀO NG 108-15

Tinh dầu Vạn Long giới thiệu đến các bạn tạp chí dược liệu: Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 (Trang 104 – 109) TÁC DỤNG BẢO VỆ TẾ BÀO THẦN KINH CỦA HỖN HỢP CAO CHIẾT TỪ CÁC DƯỢC LIỆU BẠCH QUẢ, HOÀNG KỲ, ĐAN SÂM, ĐƯƠNG QUY SO SÁNH VỚI CAO BẠCH QUẢ TRÊN […]

Bia_Duoc lieu (Tieng Viet) So2_2017 (gui)

TRIỂN KHAI MÔ HÌNH GÂY HỘI CHỨNG CAI MORPHIN TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG VÀ ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC ĐÔNG DƯỢC

Tinh dầu Vạn Long giới thiệu đến các bạn tạp chí dược liệu: Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 (Trang 98 – 104) TRIỂN KHAI MÔ HÌNH GÂY HỘI CHỨNG CAI MORPHIN TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG VÀ ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC ĐÔNG DƯỢC Nguyễn Thùy Dương*, Nguyễn Thu Hằng, Đào […]

Bia_Duoc lieu (Tieng Viet) So2_2017 (gui)

KHẢO SÁT TÁC DỤNG CỦA BỘT CHIẾT SÂM VIỆT NAM TRỒNG TRÊN TỔN THƯƠNG OXY HÓA TẾ BÀO NÃO GÂY BỞI STRESS CÔ LẬP

Tinh dầu Vạn Long giới thiệu đến các bạn tạp chí dược liệu: Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 (Trang 93 -98) KHẢO SÁT TÁC DỤNG CỦA BỘT CHIẾT SÂM VIỆT NAM TRỒNG TRÊN TỔN THƯƠNG OXY HÓA TẾ BÀO NÃO GÂY BỞI STRESS CÔ LẬP Nguyễn Hoàng Minh1, Nguyễn Thị Thu Hương1,*,  Dương Hồng […]

Bia_Duoc lieu (Tieng Viet) So2_2017 (gui)

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG TRẦM CẢM CỦA l-TETRAHYDROPALMATIN TRÊN MÔ HÌNH STRESS NHẸ, KÉO DÀI, KHÔNG BÁO TRƯỚC

Tinh dầu Vạn Long giới thiệu đến các bạn tạp chí dược liệu: Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 (Trang 86 – 93) NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG TRẦM CẢM CỦA  L–TETRAHYDROPALMATIN TRÊN MÔ HÌNH STRESS NHẸ, KÉO DÀI, KHÔNG BÁO TRƯỚC Phạm Đức Vịnh, Đặng Hoài Thu, Đào Thị Vui, Nguyễn Hoàng Anh*, Đào Thị […]

Bia_Duoc lieu (Tieng Viet) So2_2017 (gui)

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG LUTEOLIN TRONG VỎ QUẢ CỦA CÂY LẠC BẰNG HPLC-PDA

Tinh dầu Vạn Long giới thiệu đến các bạn tạp chí dược liệu: Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 (Trang 83 – 86) XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG LUTEOLIN TRONG VỎ QUẢ CỦA CÂY LẠC BẰNG HPLC-PDA Lê Thị Thanh Thảo1, Nguyễn Thị Thịnh1, Lê Thị Loan2, Trần Minh Ngọc2,*  1Cao đẳng […]

Bia_Duoc lieu (Tieng Viet) So2_2017 (gui)

PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI HAI HỢP CHẤT DITERPENOID CHÍNH TRONG DƯỢC LIỆU HY THIÊM BẰNG HPLC

Tinh dầu Vạn Long giới thiệu đến các bạn tạp chí dược liệu: Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 (Trang 77 – 82) PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI HAI HỢP CHẤT DITERPENOID CHÍNH TRONG DƯỢC LIỆU HY THIÊM BẰNG HPLC Nguyễn Thị Phương1,*, Vũ Văn Tuấn1, Nguyễn Đình Quân1, Phương Thiện Thương1, Lê […]