chat-luong-san-pham

Công bố hồ sơ chất lượng tinh dầu thiên nhiên nguyên chất

1/  Tinh dầu nguyên chất SẢ CHANH

+ Công bố chất lượng: DOWNLOAD

+ Kết quả phân tích tại Trung tâm 3 ( QUATEST 3): DOWNLOAD

2/  Tinh dầu nguyên chất  TRÀM GIÓ

+ Công bố chất lượng: DOWNLOAD

+ Kết quả phân tích tại Trung tâm 3 ( QUATEST 3): DOWNLOAD

3/ Tinh dầu nguyên chất CAM SÀNH

+ Công bố chất lượng: DOWNLOAD

+ Kết quả phân tích tại Trung tâm 3 ( QUATEST 3): DOWNLOAD

4/  Tinh dầu nguyên chất BƯỞI DA XANH

+ Công bố chất lượng: DOWNLOAD

+ Kết quả phân tích tại Trung tâm 3 ( QUATEST 3): DOWNLOAD

5/  Tinh dầu nguyên chất CHANH THÁI (trái chúc)

+ Công bố chất lượng: DOWNLOAD

+ Kết quả phân tích tại Trung tâm 3 ( QUATEST 3): DOWNLOAD

6/  Tinh dầu nguyên chất QUẾ

+ Công bố chất lượng: DOWNLOAD

+ Kết quả phân tích tại Trung tâm 3 ( QUATEST 3): DOWNLOAD

7/  Tinh dầu nguyên chất MÀNG TANG ( tiêu rừng)

+ Công bố chất lượng: DOWNLOAD

+ Kết quả phân tích tại Trung tâm 3 ( QUATEST 3): DOWNLOAD

8/  Tinh dầu nguyên chất GỪNG SẺ

+ Công bố chất lượng: DOWNLOAD

+ Kết quả phân tích tại Trung tâm 3 ( QUATEST 3): DOWNLOAD

9/  Tinh dầu nguyên chất NGHỆ

+ Công bố chất lượng: DOWNLOAD

+ Kết quả phân tích tại Trung tâm 3 ( QUATEST 3): DOWNLOAD

10/  Tinh dầu nguyên chất QUÝT

+ Công bố chất lượng: DOWNLOAD

+ Kết quả phân tích tại Trung tâm 3 ( QUATEST 3): DOWNLOAD

11/  Tinh dầu nguyên chất KHUYNH DIỆP

+ Công bố chất lượng: DOWNLOAD

+ Kết quả phân tích tại Trung tâm 3 ( QUATEST 3): DOWNLOAD

12/ Tinh dầu nguyên chất BẠC HÀ

+ Công bố chất lượng: DOWNLOAD

+ Kết quả phân tích tại Trung tâm 3 ( QUATEST 3): DOWNLOAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *