Tag Archives: Bài giảng nông nghiệp

Giáo trình kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch

[EBOOK]- Giáo trình kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch, Tác giả: GS. TS. Hà quang hùng (chủ biên) và ThS. Nguyễn Minh Màu

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các  Bài giảng Nông nghiệp, trong bộ sưu tập “Ebook Nông Nghiệp”: [EBOOK]- Giáo trình kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch, Tác giả: GS. TS. Hà quang hùng (chủ biên) và ThS. Nguyễn Minh Màu Link tải ebook: DOWNLOAD Xin cảm ơn các bạn quan tâm, […]

Giáo trình côn trùng nông nghiệp

[EBOOK]- Giáo trình côn trùng nông nghiệp, Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Đức Khiêm (chủ biên)

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các  Bài giảng Nông nghiệp, trong bộ sưu tập “Ebook Nông Nghiệp”: [EBOOK]- Giáo trình côn trùng nông nghiệp, Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Đức Khiêm (chủ biên)   Link tải ebook: DOWNLOAD Xin cảm ơn các bạn quan tâm, tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của Tinh dầu Vạn Long. Khuyến khích độc giả MUA SÁCH sử […]

Thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ nguy cơ thiên tai và phát triển bền vững

[EBOOK]- Seminar: “Thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ nguy cơ thiên tai và phát triển bền vững”

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các  Bài giảng Nông nghiệp, trong bộ sưu tập “Ebook Nông Nghiệp”: [EBOOK]- Seminar: “Thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ nguy cơ thiên tai và phát triển bền vững”   Link tải ebook: DOWNLOAD Xin cảm ơn các bạn quan tâm, tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của Tinh dầu Vạn Long. […]

Giáo trình môn học hệ thống tưới – tiêu

[EBOOK]- Giáo trình môn học hệ thống tưới – tiêu (Irrigation And Drainage Systems)

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các  Bài giảng Nông nghiệp, trong bộ sưu tập “Ebook Nông Nghiệp”: [EBOOK]- Giáo trình môn học hệ thống tưới – tiêu (Irrigation And Drainage Systems)   Link tải ebook: DOWNLOAD Xin cảm ơn các bạn quan tâm, tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của Tinh dầu Vạn Long. Khuyến khích độc giả MUA SÁCH sử dụng. ————– […]

Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam

[EBOOK]- Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các  Bài giảng Nông nghiệp, trong bộ sưu tập “Ebook Nông Nghiệp”: [EBOOK]- Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam Tác giả:   TS. Nguyễn Viết Thắng, GS. TS. Nguyễn Trọng Hiệu, PGS. TS. Trần Thục, ThS. Phạm Thị Thanh Hương, CN. Nguyễn Thị Lan, CN. Vũ Văn […]

Giáo trình độ phì nhiêu và phân bón

[EBOOK]- Giáo trình độ phì nhiêu và phân bón, Trường đại học nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các  Bài giảng Nông nghiệp, trong bộ sưu tập “Ebook Nông Nghiệp”: [EBOOK]- Giáo trình độ phì nhiêu và phân bón, Trường đại học nông lâm Tp. Hồ Chí Minh Link tải ebook: DOWNLOAD Xin cảm ơn các bạn quan tâm, tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của Tinh dầu Vạn Long. Khuyến khích độc giả MUA […]

Giáo trình hệ thống canh tác

[EBOOK]- Giáo trình hệ thống canh tác, Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Bảo Vệ, TS. Nguyễn Thị Xuân Thu

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các  Bài giảng Nông nghiệp, trong bộ sưu tập “Ebook Nông Nghiệp”: [EBOOK]- Giáo trình hệ thống canh tác, Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Bảo Vệ, TS. Nguyễn Thị Xuân Thu   Link tải ebook: DOWNLOAD Xin cảm ơn các bạn quan tâm, tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của Tinh dầu Vạn Long. Khuyến […]

Giáo trình thực tập đánh giá đất

[EBOOK]- Giáo trình thực tập đánh giá đất, Tác giả: Bộ môn khoa học đất, trường đại học Cần Thơ (ĐHCT)

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các  Bài giảng Nông nghiệp, trong bộ sưu tập “Ebook Nông Nghiệp”: [EBOOK]- Giáo trình thực tập đánh giá đất, Tác giả: Bộ môn khoa học đất, trường đại học Cần Thơ (ĐHCT)   Link tải ebook: DOWNLOAD Xin cảm ơn các bạn quan tâm, tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của Tinh dầu Vạn […]

Dinh dưỡng khoáng cây trồng

[EBOOK]- Dinh dưỡng khoáng cây trồng: “dinh dưỡng khoáng và nitơ (nitrogen) ở thực vật”

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các  Bài giảng Nông nghiệp, trong bộ sưu tập “Ebook Nông Nghiệp”: [EBOOK]- Dinh dưỡng khoáng cây trồng: “dinh dưỡng khoáng và nitơ (nitrogen) ở thực vật”   Link tải ebook: DOWNLOAD Xin cảm ơn các bạn quan tâm, tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của Tinh dầu Vạn Long. Khuyến khích độc giả MUA SÁCH sử dụng. […]

Giáo trình kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch

[EBOOK]- Giáo trình kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch, Tác giả: GS. TS. Hà Quang Hùng (chủ biên) và ThS. Nguyễn Minh Màu

Tinh dầu Vạn Long Giới thiệu các  Bài giảng Nông nghiệp, trong bộ sưu tập “Ebook Nông Nghiệp”: [EBOOK]- Giáo trình kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch, Tác giả: GS. TS. Hà Quang Hùng (chủ biên) và ThS. Nguyễn Minh Màu   Link tải ebook: DOWNLOAD Xin cảm ơn các bạn quan […]